Nylig overtok Stange kommune Ottestad svømmehall fra entreprenøren. Nå har det også vært offisiell åpning av kunstverket «Busy Bees» som er plassert samme sted.

- Vi har fått på plass et fantastisk flott kunstverk i Ottestad svømmehall! «Busy Bees» er et 14,2 x 3,2 meter stort bikubemønster i metall, med fem bier som er bygget opp i flere lag som et relieff og som derfor står frem fra den øvrige flaten. Dette er et kunstverk som tilfører anlegget en identitet og som skaper en tilleggsopplevelse for alle som vil gjøre bruk av svømmehallen i tida framover, sier kultursjef Kjersti Krageberg.

Bak kunstverket står kunstner Eivind Blaker.

Skreddersydd kunst i holdbare materialer

Eivind Blaker er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har jobbet selvstendig som kunstner siden 2006. Han har hatt en rekke utstillinger og utsmykkinger, og er innkjøpt av blant andre Statoil og Norsk Kulturråd.

- Bikuben og biene peker på samfunnet og oss mennesker som skaper, bygger, lever og interagerer sammen og hver for oss i en større helhet. Seks av heksagonene i bikubemønsteret, de lyse delene, inneholder symboler og tegn av menneskelig liv; helleristninger, kompass, tannhjul, trykkekunsten, elektronikk og datakoding, og fungerer som et bilde på utvikling. Det er spennende å skape kunst som skal plasseres der folk oppholder seg og har sine daglige liv, og som, i motsetning til en tidsavgrenset utstilling, plasseres permanent på dette bestemte stedet, sier Eivind Blaker.

Grethe Hald, som selv er kunstner, har bistått kommunens kunstkomité med valg av kunstner. Hun har bred erfaring som kunstkonsulent for kommuner og andre som anskaffer kunst til offentlige rom.

- Blaker har jobbet i flere teknikker som relieff, silketrykk, maleri og skulptur. Det han er mest kjent for, og som kunstkomitéen også falt for, er relieffer som fungerer som en slags krysning mellom maleri og skulptur siden motivene er fysisk skåret ut og bygget opp i dybden. Kunstverket i Ottestad svømmehall er utført i en lignende teknikk, men da spesielt tilpasset bygget, materialene og en bredt sammensatt brukergruppe, sier Hald.

Hald ble engasjert til prosjektet på ordinær måte via Kunstbanken som formidler denne type rådgivende oppdrag. Hun har også tidligere bidratt til å plassere kunst i svømmehaller.

- Kunst i offentlige rom skal alltid relatere seg til stedet og menneskene som fedes der. Når det gjelder svømmehaller spesielt, så er det også viktig å ta hensyn til klimaet og sikre seg at det benyttes materialer som tåler fukt og som står seg over tid, sier Hald.


Detalj fra kunstverket "Busy Bees" i Ottestad svømmehallKunstkomitéen for dette oppdraget har bestått av Kristina Harildstad Fredriksen, prosjektleder i eiendomsavdelingen, Ottestad ungdomsskole ved assisterende rektor Petter Nomerstad og elevrepresentantene Selma Skåret og Mathea Engebretsen Bakken som har representert brukergruppen, og Bente Myhr og Nina Halvorsen i virksomhet for kultur.