Til dette arbeidet ønsker kultursjefen seg et kulturråd.

Vil samle

Vi ser hvor stor nytte vi har av eksempelvis idrettsråd og ungdomsråd. Viktige deler av kulturfeltet står uten denne ressursen og muligheten til å påvirke. Derfor vil vi samle profesjonelle kulturaktører, kunstnere og personer fra frivillig kultur inn i en arbeidsgruppe som fungerer som kulturråd i perioden for planarbeidet, sier kultursjef Kjersti Krageberg.

Gruppen skal samles 1-2 ganger før sommeren.

Vil du delta eller har du forslag til personer som bør bli med?

Ta kontakt med kultursjef Kjersti Krageberg innen 17.mars.

99233331