Klikk her for å registrere brunsnegler
 
Er du usikker på om sneglen du har funnet er en brunsnegle?

Appen Artsorakel bruker bildegjenkjenningsteknologi til å bestemme hvilken art du har funnet. Artsorakelet er enkel å bruke. Du tar et bilde med telefonen, eller finner fram et du allerede har tatt, og spør orakelet hva dette er. Veldig raskt får du svaret. Samtidig får du vite hvor sikker i sin sak Artsorakelet er. Artsorakelet kan også brukes på datamaskinen din. Last ned Artsorakel der du vanligvis finner apper. 

Hva er brunsnegler?

Brunsnegle er en meget uønsket art som gjør stor skade i private hager og i landbruket.
«Forskrift om fremmede organismer»  slår fast at det er ulovlig å bidra til spredning av brunsnegle og andre fremmede arter. Dersom brunsneglen først begynner å spre seg i bebyggelsen i Stange vil den være svært vanskelig å stoppe. 

Så langt har den funnet frem til Tangen i Stange. Kommunen oppfordrer spesielt beboere i dette området til å registrere observasjoner i registreringsløsningen.

Det er et mål å hindre at arten sprer seg til andre deler av Stange og at befolkningen gjennomfører tiltak som bidrar til å dempe ulempene.

Stange kommune er veldig takknemlig for å få opplysninger om fremmede arter og hjelp til å bekjempe dem. Vi oppfordrer alle som får brunsnegler inn på sine eiendommer om å fjerne dem fortest mulig.

Takk for hjelpen!

Les mer om brunsnegler her (PDF, 213KB)