Stange kommune og Eidsiva Bredbånd har en avtale om å bygge fibernet. Dette er etter en anbudsrunde med midler fra Nkom, fylke og kommunen. Men minst 65 prosent må si ja til bestilling for at det skal bli utbygging.

Se hvilke områder det gjelder og hvor mange som mangler før utbygging kan starte her.

Informasjonsmøtene er i kommunestyresalen i Stange rådhus: 

Tirsdag 27.9 klokka 17.00.

Tirsdag 27.9 klokka 20.00

Det er sendt brev til aktuelle husstander. 

Har en eller flere ifra husstanden anledning til å komme på et av møtene den 27.09.2022, vær snill å sende en SMS med kodeord M17 + adressen din (f.eks. M17 Storgata 77) til 03370. Du kan også melde deg på ved å sende en e-post til privat@eidsiva.net med adressen din som overskrift.