Beitedyra utfører et viktig arbeid i utmarka med rydding av vegetasjon, samtidig som det er en viktig fôrressurs som betyr at fôret hjemme kan høstes og brukes til vinteren når dyra ikke kan gå ute.

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til beitedyra når dere ferdes i utmarka. Hold hundene i bånd, hold avstand og kjør etter forholdene. Mange beitedyr forflytter seg langs veiene og noen finner at veiene er gode liggeplasser. Tilpass farten og kjør forsiktig forbi dyra.

Kuvettreglene

Husk at dersom du åpner en grind på din vei, så skal denne lukkes igjen! Dersom eiendommen din grenser mot almenningen, sørg for at gjerder og grinder er holdt ved like. Rundt hytter er det viktig at gjerdene ikke kan være til skade for beitedyr. I Løiten almenning er det forbudt med strøm-, tråd- og nettinggjerder rundt hyttene.

Dersom du ser syke eller skadde beitedyr, vil gjerne beitelagene ha beskjed. De vil også ha beskjed dersom du observerer rovdyr:

  • Vakttelefon Stange og Romedal: 916 32 404
  • Vakttelefon Løten og Vang: 481 34 470