Hun hadde nemlig hørt at ved Stange skole gjøres det mye bra arbeid på dette feltet. På tirsdag besøkte hun skolen.

Inkludering

- Jeg hadde hørt at Stange kommune driver god inkludering og har et godt samarbeid med PPT. Derfor er jeg interessert i å hvordan det gjøres her, sier Barneombudet.

Bejer Engh sier at skolen er en viktig satsing for Barneombudet, blant annet t barn skal få riktig hjelp på skolen både for lærevansker og andre ting de strever med.

- Pandemien har synliggjort for flere enn de som jobbet med det at skolen har en viktig funksjon utover selve opplæringstilbudet. Det er et sikkerhetsnett for å fange opp barn som strever på ulikt vis, sier hun.

Klar tale

En ny opplæringslov er under arbeid og Barneombudet sier at det ikke er noen hemmelighet at samarbeid skole og PPT opp mot spesialundervisning er noe vi kan bli bedre på.

- Myndighetene både på nasjonalt og lokalt nivå vet lite eller ingenting om hvordan det går med barn som får spesialundervisning sier hun. Hun skulle derfor senere på dagen møte forskere fra Høgskolen i Innlandet.

Men Barneombudet ville ikke bare høre hva de voksne på Stange skole hadde å fortelle. Hun hadde også møte med elevrådet.

- De var taleføre. Og det var en fellesnevner. Det var at det er behov for flere voksne som kan hjelpe til med andre ting en rent skolearbeid, forteller Bejer Engh.

Også hvis et barn har problemer.

Og da er ikke det nødvendigvis en helsesøster du ikke kjenner, men en du kjenner og tør si fra til, sier Barneombudet.