Ved utgangen av 2027 skal det nye dobbeltsporet til Hamar stå ferdig. Det vil bety hyppige avganger og kortere reisetider. Fra Stange stasjon er beregnet reisetid 59 minutter og under en halv time til Oslo lufthavn.

Store endringerIllustrasjon av hvordan Stange stasjon kan bli.

Men før det stårt klart skal blant annet Stange stasjon bygges helt om. Bane Nor har laget noen illustrasjoner på hvordan det kan bli. Hvem som skal gjøre jobben er planlagt bestemt i andre kvartal 2024, med oppstart til høsten.

Her er noen av endringene som er planlagt.

  • Ny Stange stasjon
  • Ny sentrumspassasje gjennom stasjonen
  • En sideplattform og en mellomplattform med tilhørende heis, ramper, trapper, plattformtak og annen møblering
  • Ny pendlerparkering med «kiss and ride»
  • Nye reisetorg på begge sider av stasjonen
  • Ny gang- og sykkelveg langs Jernbanegata
  • Ny vegkryssing under jernbanen ved Østre Volla
  • Ny løsning for bussterminal
  • Massehåndtering av potensielt alunskifer/syre-dannede masser. Krever forsegling og spesialdeponering
  • Omfattende omlegging av infrastruktur i sentrum.

Illustrasjon på hvordan stasjonsområdet kan bli.

Les mer om dobbeltsporet her