- Det er veldig spennende, sier avdelingsleder i Ressursenheten, Henrik Sveen.

Arendalsuka

Etter en artikkel i Kommunal Rapport om måten Stange kommune jobber med bemanningsutfordringene i helsesektoren, kom det en telefon fra KS ( Kommunenes Sentralforbund) til Sveen.

- De ringte og lurte på om jeg ville bidra under Arendalsuka der jeg har en faglig sekvens om hvordan vi gjør det i Stange.

Han understreker at siden han jobber i administrasjonen, skal han kun fortelle fakta om hvordan Stange jobber.

Temaet er rekrutteringsutfordringene i helsesektoren og at vikarbyråene ikke løser disse.

En statssekretær, lederen i Sykepleierforbundet og nestlederen i Fagforbundet er blant deltakerne.

Artikkel i Kommunal Rapport

Oversikt

Stange brukte fem kroner per innbygger på helsevikarer fra bemanningsbyråer i fjor. Bare tre kommuner brukte mindre. Sveen forklarer hvorfor.

- Vi har en egen ressursenhet som jobber aktivt for å dekke opp alt behov for personell, også vikarer ved fravær i helse og mestring. Vi har en vikarpool med fast ansatte vikarer og vikar uten fast stiling som fordeles ut der det er behov, forteller Sveen.

Forskjellen fra mange andre kommuner er at det er avdelingsledere som tar seg av dette. Ved å ha en egen egenhet som fordeler ressurser, mener Sveen at en får en bedre oversikt over tilgjengelig personell.

- Dette gjør at avdelingsleder kan jobbe mer utviklings- og fagrettet og ikke risikerer å bli sittende med innleie hele dagen. Det kan fort skje der det ikke finnes en Ressursenhet, sier Sveen.

Han understreker at avdelingsledere likevel må ta sin del av oppgavene knyttet til innleie fortsatt, for eksempel ved prekære situasjoner der det er snakk om doble vakter eller overtid. Da må lederne godkjenne bruk av disse tiltakene.

Det gode samarbeidet mellom ressursenheten og de ulike avdelingslederne som er avgjørende for at dette skal fungere.

- Det er det som gjør at ressursenheten leverer i dag, og har såpass lite bruk for private, sier han.

- Stor fordel

Sveen presiserer at han ikke vil snakke ned vikarbyråer, men mener at Stanges løsning gir faglige fordeler og mer stabilitet og kontinuitet i tjenesten.

- I noen tilfeller får den ikke samme relasjonen til arbeidsplassen. En kan utføre jobben på en like god måte, men mangler tilknytninga en får til en arbeidsplass. Det er kanskje ikke like stort fokus på faglig utvikling eller at en ikke har et langsiktig perspektiv.

- Ikke kun solskinnshistorie

Sveen understreker at dette ikke bare er en solskinnshistorie. 

- Det er ikke nødvendigvis slik at alle vikarer er like fornøyde og alltid vil være vikar. Det kan hende de er på sjukehjem den ene dagen og i en bolig den andre dagen, sier Sveen.

Men han presiserer at ingen skal jobbe på steder de ikke har opplæring eller kompetanse. Ressurseenheten har oversikten over den enkeltes kompetanse.

- Men hvis en jobber mye via vikarpool kan en etter en tid ha opparbeidet krav på fast stilling, understreker han.

Enormt potensiale

Sveen ser et enormt potensiale hvis en får videreutviklet ressursenheten med tanke på å ha egne vikarer som ansatte framfor å leie inn fra private aktører.

- Med nok personer kan en hele tida være et skritt foran, ikke et par skritt bak som jeg opplever at vi kan være i dag.

Det han konkret ser for seg er å kunne tilby tjenesten på dagtid på helg og til 18.00 på hverdager.

- Da kunne vi dekket opp mye mer og vært mer på forskudd, samt fulgt opp vikarene mer. Jeg tror mye av svaret på utfordringene ligger her, sier Sveen.