I prosjekt fagfadder ønsker vi å matche en faglært arbeidskraft, heretter kalt fagfadder, med en ikke-faglært, heretter kalt deltager. Målsettingen er at fagfadder og deltager skal jobbe tett og at deltager på denne måten skal bli innviet i en faglært persons arbeidsoppgaver, samt videre tilegne seg den relevante yrkesterminologien. 

Hensikten med ordningen er å gi flyktningene språktrening og arbeidspraksis og styrke arbeidsgiversiden med ekstra arbeidskraft gjennom et tett og godt samarbeid. Vi håper på denne måten å kunne bidra til å gi flytningene en god start på arbeidslivet og samtidig forebygge sykefravær i kommunen, via ekstra hender og kloke hoder som kan bidra med nye tanker, kunnskap og erfaring fra andre kulturer. På denne måten ønsker vi også skape mangfold og være gode ambassadører for inkludering i kommunal sektor. 

Denne boken beskriver tankene bak fagfadderordningen, hjelpemidlene, samt en grundig beskrivelse av arbeidsmåtene vi anvender i denne ordningen. Den beskriver også hva som forøvrig inngår i fagfadderordningen, samt en beskrivelse av våre erfaringer så langt

Fagfadderhåndboken (PDF, 349KB)

Vi har også utviklet en kommunikasjonsbok, til hjelp for både deltagere, fagfadder og kollegaer. Kommunikasjonsboken er utarbeidet med ulike kategorier innenfor arbeidsrelaterte temaer, men også med temaer tenkt brukt i forhold til smalltalk og «pauseprat».
 
Kommunikasjonsboken er bygget opp med bilder/symboler, samt beskrivelser av ordet på norsk og morsmålet.
Bildene 1, 2, 3 og 4 representerer kommunikasjonsboken. Boken er bygget opp av ulike kategorier, som er relevante for både deltager og arbeidsgiver/kollegaer. Hver kategori er bygget opp med relevante ord og fraser som skal forenkle kommunikasjonen mellom de ulike partene. Kategoriene innbyr til dialog både innen jobbrelaterte temaer, samt den viktige pausepraten. Hvert ord og frase representeres av symbol, ordet angitt på norsk, samt på morsmålet. Kommunikasjonsboken er foreløpig oversatt til språkene russisk/ukrainsk, arabisk og kinyarwanda. De ulike kategoriene skilles ad med ensfargede sider. Kommunikasjonsboken er ment å være et dynamisk verktøy som skal utvides med både nye kategorier og nye begreper innenfor de eksisterende kategoriene i tråd med behovene som melder seg. 

Hvert yrke og hver bransje har sin egen terminologi. For å sikre at deltager lærer denne terminologien vil vi i samarbeid med hver enkelt arbeidsplass utarbeide en bransjebok for å gjøre språkopplæringen mer konkret og tydelig. En bransjebok vil typisk inneholde bilder og benevnelser av det som er relevant i forhold til det aktuelle yrket/den aktuelle bransjen, samt beskrivelse av ordet på norsk og morsmålet. Vi mener at dette kan gjøre språkbarrieren mindre og at innlæringen på denne måten vil bli mer konkret og effektiv.
 
Bildene 5 og 6 representerer deler av bransjeboken for renholdsyrket. Bransjeboken brukes sammen med kommunikasjonsboken. Bransjeboken er bygget opp med relevante beskrivelser og instrukser for å ivareta både den aktuelle yrkesterminologien, samt HMS. Beskrivelsene og instruksene er angitt både på norsk og morsmålet. Bransjebok for renholdsyrket er foreløpig oversatt til språkene russisk/ukrainsk, arabisk og kinyarwanda
 
Bildene 7 og 8 representerer deler av bransjeboken for helsestasjonen, nærmere bestemt jordmoryrket. Boken er bygget opp av relevante symboler som representerer den aktuelle terminologien, samt ordet angitt på norsk og morsmålet. Bransjebok for helsestasjon/jordmoryrket er foreløpig oversatt til språkene russisk/ukrainsk, arabisk og kinyarwanda. Bransjeboken brukes sammen med kommunikasjonsboken. 

Dersom din kommune ønsker å få tilsendt originalene til bransjebøkene eller kommunikasjonsboken, er det bare å ta kontakt med oss. Vi kan da sende dere dokumentene. Dokumentene kan ikke sendes digitalt, men må sendes i fysisk format via post.

Kommunikasjonsboken finnes på russisk, arabisk og kinyarwanda. Den finnes også uten oversettelse. Det samme gjelder for bransjebøkene. I din kontakt til oss bør det fremkomme hva dere ønsker å få tilsendt. 

Kontaktperson

Fagleder
Renate Grimsbø Kulbrandstad