Har husstanden din lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du være i målgruppen for bostøtte, og samtidig få ekstra støtte til strømutgifter.

Servicesenteret i rådhuset kan veilede om hvordan du søker bostøtte.

Les mer om bostøtte