Det er generelt ikke tillatt med dyr i våre boliger.