Hvis en leietaker ikke har penger til depositum så er det mulig å søke Nav om husleiegaranti.