Når du skal flytte må du sende inn en skriftlig oppsigelse enten via post, sende en e-post til post@stange.kommune.no eller ved å ta direkte kontakt med servicesenteret i første etasje på rådhuset som har skjema som kan fylles ut.