Nye avfallsposer til matavfall og plast kan hentes i servicesenteret i første etasje på rådhuset, på gjenvinningsstasjonene, eller det kan henges poser på avfallsdunkene for å få nye.

Ønsker du å kjøpe restavfallssekker selges dette på servicesenteret.