Når en husleiefaktura sendes til inkasso så går det på løpende gebyrer og renter fram til leietakeren betaler. Dette er svært kostbart for den som ikke betaler ved forfall. Hvis beløpet blir stående ubetalt vil det etter hvert bli begjært tvungen fravikelse ved Namsmannen som innebærer at leiligheten blir avlåst (utkastelse).