Når nøklene skal leveres ved utflytting skal det tas kontakt på tlf 41659359 for inspeksjon av leiligheten sammen med beboeren.