Hvis du ønsker kommunal bolig så må det alltid leveres inn en skriftlig søknad. 

Innbyggere søker via Husbanken og fagsystemet KOBO. Kobo er en digital tjeneste utviklet av Husbanken for boligsosialt arbeid. Målet er å gjøre det enklere for boligsøkere å søke kommunal bolig. De får en lettere og raskere søknadsprosess, innsyn i egen sak, trygg behandling av personopplysninger, mer egnet bolig, og bedre oppfølging.

For å logge inn på søknadsskjemaet må du bruke sikker pålogging via ID-porten. 

Søk om leie av kommunal bolig