Som ansatt i en kommune eller et kommunalt foretak, er det viktig at du selv er klar over hva du har ansvar for, og hvilken lover/regler du må forholde deg til innen IT-sikkerhet.  

Hver mandag i oktober, kommer Hedmark IKT til å publisere en artikkel med et gitt tema. Disse artiklene kommer til å inneholde nyttig informasjon og materiell som kan benyttes for å øke bevisstheten rundt IT-sikkerhet.  

Her kan du lese mer.