Stange kommune legger til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet og -opplevelser gjennom økonomisk støtte. Tilskuddsordningen Kulturarrangementer og kulturprosjekter retter seg mot kulturfrivilligheten, profesjonelle kunstnere og andre som driver kulturarbeid i Stange, og er tiltenkt ekstraordinær aktivitet som har kunst- og kulturytringer som sitt hovedformål. Videre rommer ordningen idrettsarrangement med NM-/EM-/VM-status eller tilsvarende. For arrangementer gjelder det at de må foregå i Stange kommune. 

Søk om tilskudd

Det er nesten like mange forståelser av kulturbegrepet som det er mennesker. Begrepet kultur får sin mening utfra sammenhengen hvor det benyttes, og som en tilskuddsordning disponert av virksomhet for Kultur så er det ytringskulturen som står i fokus; konserter, utstillinger, teateroppsetninger, danseforestillinger etc. Det innebærer at det ikke gis støtte til tiltak med sosialt, humanitært, sykdomsrelatert, politisk, religiøst eller livsynsrettet formål, eller tiltak i regi av offentlige instanser, tross mange og gode formål. Det nye digitale søknadsskjemaet har to formål: Det skal gi saksbehandler den informasjonen som kreves for å behandle søknaden effektivt, og det skal gi søker umiddelbar beskjed dersom tiltaket det søkes støtte til er utenfor ordningens virkeområde. 

Fra 1. juni 2024 journalføres ikke søknader som sendes til postmottak eller direkte til saksbehandler. I stedet henvises alle til å legge inn søknaden digitalt.