Planprogrammet slik det ble lagt ut til høring. Fristen for innspill var 25. januar 2023

Høringsutkast - planprogram kommunedelplan for kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv (PDF, 2MB)