Det som måles er E.coli og IE - intestinale enterokokker (fekale streptokokker)
Ecoli indikerer tarmbakterier - fersk avføring fra dyr eller mennesker, og intestinale enterokokker viser at virus fortsatt kan være til stede i vannet.

Måleparameterne er (pr. 100 ml):

Parameter

Intestinale
enterkokker
E. coli

Utmerket

200*

500*

God

400*

1000*

Tilstrekkelig

330**

900**

*Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

** Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi 

 

 

 

 

Badeplassene som er sjekket 28. mai 2024

Ecoli: Utmerket (1)
IE: Utmerket (<1)

Ecoli: Utmerket (20)
IE: Utmerket (29)

Ecoli: Utmerket (4)
IE: Utmerket (3)

Ecoli: Utmerket (2)
IE: Utmerket (1)

Ecoli: Utmerket(12)
IE: Utmerket (1)

Ecoli: Utmerket (4)
IE: Utmerket (7)

Kommunen er kjent med at det bades på steder/plasser utover de som kommunen tar badevannsprøver ved.

Disse plassene er i stor grad lokalisert til almenningsområdene, hvor påvirkning på vannkvalitet i stor grad baseres på naturgitte forhold. Det vil si overflateavrenning fra skogs/beitearealer. Avrenning fra utbygde arealer anses som begrenset og derfor inngår ikke disse stedene i kommunens prøveuttak. 

I den grad man ønsker å ta ekstra forholdsregler ved bading så gjelder det spesielt rett etter større regnskyll og særlig der det er åpne bekker eller utløp fra rør. Der vil sannsynligheten for dårligere badevannskvalitet være større.