Storgata i Stange sentrum oppgraderes med kjørevei tvers gjennom sentrum omkranset av fortau, grønne lunger, hyggelige sitteplasser og bedre fremkommelighet og tryggere forhold for myke trafikanter.

Målet er at Stange sentrum har en hovedgate med møteplasser som innbyr til sosial aktivitet og lokal handel.