Priser på restavfall
BeholderInkl. mva
80 liter2490
140 liter4356
240 liter7469
370 liter11514
770 liter23961
Søppelsekk68,75
Fritidsbolig (årsgebyr)1824
Henting på eiendom pr. meter56
Fradrag pr. boenhet1562

Fritidsbolig må være tilknyttet kommunal ordning. Fradrag gis ved godkjent egenbehandling av matavfall.

Levering på gjenvinningsstasjon
TypeKvantumInkl. mva
Klare sekkerpr. sekk80
Øvrig leveranse (synlig avfall)p. m3400

For levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene, se informasjon på Sirkula sine sider.