Driftsavdelinga med 19 ansatte har tidligere holdt til på Åkershagen, men flyttet tirsdag inn i lokalene etter Stange Energi.

Kortere reiseavstander

Eiendomssjef Bjørn Lunstøeng forteller at det for Stange kommune er viktig å fylle bygget som kommunen har overtatt med noe meningsfylt. Og det er i høyeste grad det å flytte driftsavdelinga.

Driftsavdelinga sørger for at kommunens bygg og utearealer er i orden på alle måter. For eksempel at ventilasjon, temperatur, bygg og uteareal er i orden på en skole slik at rektor kan konsentrere seg om skoledrifta. De passer også på brannvern og strømforbruket i kommunen.

Lunstøeng mener samlinga i Stange sentrum gir flere fordeler, blant annet blir reiseavstandene kortere ved at avdelinga nå ligger midt i kommunen.

- Vi kan samordne ressursene på en helt annen måte, og vi kan få mer ut av hver krone noe som kommer innbyggerne til gode, sier Lunstøeng.

- Dette handler om å gjøre hverandre gode. Vi samler all den individuelle kompetansen og vil få frem det beste i alle.
Driftsavdelinga i Stange kommune har fått nye lokaler.

 

 

 

 

 

Han påpeker også på at det gir en mye større mulighet for samordning med andre avdelinger, og at en også sparer driftskostnader ved at de nå flytte ut fra et annet bygg som skal rives.

Fornøyde

Driftsleder Jørgen Rudi forteller at de har vært på jakt etter lokaler ei stund og at han er veldig fornøyd med løsninga. Han ser også muligheten for mer effektiv drift nå.

Tillitsvalgt Jo Inge Gyllstrøm er også veldig fornøyd med flyttinga og lokalene.

- Dette ser veldig bra ut. Det var greit nok det vi hadde, men her har vi for eksempel godt med lagerplass og plass til bilene som jo har mye utstyr.

Han ser også fordeler med å være nærmere lokalisert ledergruppa.

Jørn Rudi forteller at det gjenstår endel før de er helt på plass, blant anna mye flytting av utstyr.