Type tjenesteBeskrivelseKroner
KonsesjonssakerGebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 5000.5000
Delingssaker etter jordlovenGebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 20002000
GjødselsplanerGrunnsats560
Tillegg for hvert skifte60
Drift med husdyrgjødsel160
KonsulenttjenesterNivellering og grøfteplanlegging Erstatningsberegninger Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for. Timepris700