I fjor fikk Stange kommune 109.000 kroner. I år altså hele 500.000 kroner.

- Vi hadde ikke regnet med å få så mye, så vi er veldig glade for det, sier folkehelsekoordinator og rådgiver for idrett og friluftsliv Marianne Stallvik Kråkmo.

Flere skal med

Stange kommunes fritidskasse skal bidra til at barn og unge opp til 24 år får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. 

- Det kan søkes om å få dekket medlems- og treningskontingent. I tillegg kan en få for inntil 1000 kroner i utstyr, forteller Stallvik Kråkmo.

Det er Elise Havn ved kulturkontoret som skal jobbe med å finne fram til barn og unge som kan ha behov for denne støtten. Hun understreker at det ikke bare er idrett en kan søke om støtte til, men også kultur og andre aktiviteter. Det er også mulig å få støtte til aktiviteter for eksempel i Hamar hvis den ikke finnes i Stange. Men en må være bosatt i Stange for å få støtte.

- Jeg skal ut på skoler, helsestasjoner, Stangehjelpa. Jeg skal ut til alle som møter familiene i Stange, sier hun.

Hun understreker at dette er lavterskel. Det betyr at en ikke trenger å dokumentere med lønn eller annet. Det hele er basert på tillit. Lærere, representanter fra lag og foreninger, foresatte eller ungdommene selv kan søke. Det er laget et enkelt spørreskjema som kan fylles ut.

Søk om tilskudd fra fritidskassen

Vi kan dessverre ikke dekke fakturaer som allerede er betalt. Tilskudd gis til faste, organiserte aktiviteter. Enkeltstående aktiviteter, som for eksempel kino, bowling eller inngang til svømmehall eller lignende, støttes ikke. Pengene utbetales direkte til klubben/foreningen/organisasjonen, og ikke til deltageren det gjelder.

Flere sliter

Flere kjenner på trangere økonomi. Stange kommune har en oversikt over lavinntektsfamilier.

- Da er dessverre barn og unges fritidsaktiviteter noe man prioriterer bort. Det er synd, sier Elise.

Men denne støtteordningan kan bidra til at flere barn og unge likevel kan delta. 

- Vi vet derfor at det er et stort behov for dette, sier Marianne Stallvik Kråkmo.