Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfristen er 2.september 2024.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet
som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være
registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via
sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Se sentralleddet sine nettsider, eller ta kontakt med de for mer informasjon.

To modeller

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen
for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert
modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for
underledd.

Mer informasjon og søknadssiden