Husstandens inntektPris 2024
Netto inntekt i husstandenInntil 2G* pr. mnd230
Netto inntekt i husstanden2-3 G pr. mnd828
Netto inntekt i husstanden3-4 G pr. mnd1309
Netto inntekt i husstanden4-5 G pr. mnd1823
Netto inntekt i husstandenover 5 G pr. mnd2320
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp)pr. time340
Middagsleveringpr. porsjon103
Kommunal trygghetsalarmpr. mnd275

*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2023, kr. 118620,-. * Statlig justert maksimal egenandel.