• Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Stange kommune. 
  • Helsetjenester i hjemmet gis til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp og dermed har behov for helt nødvendig helsehjelp i hjemmet.  
  • All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå, helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges. 
  • Behov for tjenesten vurderes fortløpende.