• Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege tjenesten.
  • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell.
  • Det kan oppstå akutte situasjoner som medfører at avtaler må forskyves. Ved endringer vil tjenesten ha dialog med tjenestemottaker om dette.