• Innbyggere som trenger akutt behandling skal henvises til legevakt og/eller spesialisthelsetjenesten.  
  • Det kan formidles kontakt med frivillige, som eksempelvis Frivilligsentral ved behov for følge til ulike tjenester, samt ærend. Dette inngår ikke i tjenesten Helsetjenester i hjemmet. 
  • Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig tannklinikk.
  • Tiltak til den enkelte kan gis i form av velferdsteknologiske løsninger.