Du kan søke selv, eller ved hjelp fra andre, for eksempel pårørende, verge, advokat eller en annen du har tiltro til. Dersom andre søker på vegne av deg, må underskrevet fullmaktsskjema legges ved søknaden.