Opphold i institusjonPris
Dag- eller nattoppholdpr. dag eller natt105*
Kortidsoppholdpr. døgn185*

*Statlige justerte maksimale egenandeler.