Alt til det beste for barnet! Når et behov for fosterhjem oppstår, jobber vi for at barnet skal kunne fortsette å bo hos øvrig familie, slekt eller venner, eller i det nærmiljøet barnet kjenner fra før.

Bli fosterhjem i kommunen