Ergoterapi og fysioterapi til barn og unge med akutte behov.

Noen barn og unge har behov for intensiv oppfølging fra ergoterpitjenesten og fysioterapitjenesten. Dette kan være intensiv oppfølging etter akutt sykdom, skade eller operasjon. En annen viktig gruppe med behov for intensiv oppfølging er barn og unge med alvorlig lungeproblematikk. Noen trenger hyppig fysioterapi mens andre kan ha behov for hjelp i perioder.

Brukere i denne fasen kan ha økt behov for bistand fra ergoterapeut i form av tilrettelegging.
Privatpraktiserende fysioterapeuter har også et tilbud til denne brukergruppen.