Bestemmelser i eiendomsskatteloven sier at eiendomsskattetaksten ikke skal være høyere enn hva eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Dersom du mener at eiendomsskattetaksten er høyere enn eiendommens markedsverdi kan du sende inn en klage. Skatteseddel med informasjon om klageadgang og klagefrist sendes ut før 1. mars hvert år.  Du må betale fastsatt eiendomsskatt selv om du har klaget på taksten. Dersom du får medhold i en klage vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye.