Øyvind WistrømI dette foredraget snakker Øyvind Wistrøm om bakgrunnen for krigen i Ukraina og den nåværende politiske konflikten ut fra eget arbeid for FN i de krigsrammede områdene. Han har tidligere jobbet i Ukraina som utlånt fra Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP til UNICEF. 

Han har kontakt med flere personer i Ukraina, som han har jobbet sammen med både i prosjektet og da han jobbet der for FN.

Litt om innholdet i foredraget

  • En gjennomgang av Ukraina som land og dets politiske historie fram til Russlands invasjon, og mulige følger av denne krigen
  • Kort orientering om Ukrainas grunnskole og utdanningssystem.
  • Om det å være flyktning fra Ukraina i Norge.