For å markere dette kommer Bjørn Westlie for å snakke om hvordan jøder ble fremstilt i litteraturen og i avisenes begeistrede rapportering fra Tyskland i årene etter Hitlers maktovertagelse.

Bidro de antijødiske holdningene i den norske befolkningen før 1940 til at mange nordmenn bisto i tyskernes internering og deportasjon av de norske jødene under krigen? Westlies nye bok «Mørke år» gir et bredt og helhetlig bilde av fremmedhat og jødemotstand i perioden 1930-40.