Bibliotekaren leser en novelle og et dikt høyt. Det blir lest noe nytt hver gang, og hva vi leser vil være en overraskelse. Underveis i lesingen stopper vi og snakker om hva vi har lest. Det krevet ingen kunnskaper om litteratur eller forberedelser for å være med. Man kan også bare være med for å lytte. 

Denne måten å oppleve og dele litteraturopplevelser på kommer opprinnelig fra England og kalles der for Shared reading.

Antallsbegrensing.