Hanne Kristin Rohde er utdannet jurist og har arbeidet i ulike stillinger i politiet. Blant annet som leder for seksjon for volds– og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Etter at hun sluttet i politiet i 2014 har hun holdt foredrag og skrevet en rekke krimbøker. 

Kaffesalg.