Anne Nielsen er utdannet førskolelærer og samtaleterapeut i psykosyntese. Hun har blant annet lang praksis fra barnehage og er forfatter av boka «Det er du som er voksen– om å lykkes i foreldrerollen».

Den digitale utviklingen er en stor utfordring for dagens foreldre og lærere. Ved riktig bruk kan digitale hjelpemidler være nettopp hjelpsomme. Mens ukritisk bruk kan påvirke barnas psykiske helse og kreativitet negativt.

Kunnskap om hjernens modning og utvikling, gir svar på hvorfor barndommen fortsatt må være analog. Hvordan kan du som forelder navigere din familie gjennom dette nye farvannet slik at digital teknologi blir et pluss og ikke et minus i hverdagen?