De har 14 dagers lånetid. iPad får du lånt ved å henvende deg i skranken, og en lånekontrakt må signeres ved utlån.