På Helsenorge sine nettsider vil du finne informasjon om koronavirus.

helsenorge.no

Testanbefalinger

Gjeldende testanbefalinger ved luftveissymptomer:

  • Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har luftveissymptomer - med mindre du er i risikogruppen. 
  • Medisinen Paxlovid reduserer risikoen for alvorlig covid-sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke. 
  • Er du i risikogruppen og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid. Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire.

Selvtester kan hentes på Stange rådhus i åpningstiden 9-15 på hverdager.

Slik tar du en selvtest

Risikogrupper for alvorlig sykdom ved COVID-19:

Alder er viktigste risikofaktor. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen Paxlovid. Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk. I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:
1.    Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
2.    Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
3.    Dårlig regulert diabetes
4.    Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
5.    Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
6.    Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
7.    Alvorlig demens
8.    Downs syndrom

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege.

Koronavaksinering

Alle innbyggere som mangler en eller flere doser, kan fortsatt bestille time til koronavaksine.

Les om koronavaksinasjon her.