Reddbarna.no: 

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barna om det som skjer, og spesielt om det det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og de som rammes. Redd barna gir syv råd til hvordan du kan gå frem når du snakker med barna.

Ung.no:

De fleste barn i Norge har aldri opplevd krig før, og kan oppleve det som skremmende og ukjent. For noen er krigen en vond påminnelse om noe de selv har opplevd. Andre kan være bekymret for venner og familie i Ukraina eller land i nærheten. Her finner du informasjon om konflikten og hvordan den vil påvirke Norge på et språk som er tilpasset barn og ungdom, informasjon om kildekritikk og råd til hva man selv kan gjøre hvis man føler seg urolig og usikker.

Krisepsykolgi.no:

Barn og unge kan fange opp informasjon både gjennom nyheter, sosiale medier og samtaler mellom voksne. Barn kan reagere veldig ulikt på det de ser og hører. På denne nettsiden får du vite mer om hvilke reaksjoner som kan vise seg hos barna, og hvordan du som voksen kan snakke med barna om det som skjer.

Udir.no:

I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål og uttrykke sine følelser. Her får du råd til hvordan du snakker med barn og unge om krig og frykt.