Ved melding til kontaktlærer, plikter kontaktlærer å varsle videre til rektor.

Mulige kjennetegn:

  • Endring i atferd
  • Flere enkeltepisoder
  • Skolefravær
  • Tristhet
  • Generell mistrivsel
  • Dalende motivasjon
  • Relasjoner barn-barn
  • Relasjoner barn-voksne