Ved melding til kontaktlærer, plikter kontaktlærer å varsle videre til rektor.

Eksempler:

  • Mistrivsel
  • Medelever er ugreie
  • Ting som skjer på fritiden og/eller sosiale medier påvirker skolemiljøet