Det vil fortsatt være mulig å logge inn i dagens løsning Hjemmeweb fram til den stenges ned 31.juli 2023. 

Overgang til ny foresattportal innebærer at du som forelder i vår kommune og som eventuelt har både barn i barnehage og skole, får oversikt over dine barn på samme sted. Dette er den samme foresattportalen som dere som har barn i barnehage allerede kjenner fra før.

I portalen finner du blant annet følgende funksjonalitet:

  • Informasjon om ditt barn
  • Søknader 
  • Digitale spørreskjema
  • Vurdering
  • Fravær
  • Anmerkninger
  • Karakterer
  • Dokumenter og ressurser

Skal du sende beskjeder til skolen, må dette skje gjennom foreldreappen Min skole – foresatt.

Pålogging 

Pålogging kan fortsatt gjøres via samme link som tidligere:

Visma Flyt Skole 
Klikk så på «Visma Foresattportal» og logg inn via ID-porten

illustrasjon Visma Flyt skoleillustrasjon Visma Flyt skole

Veileder tilpasset foresatte i Stange (PDF, 1MB)