Formålet for markedsportalen er å profilere Stange og bidra til økt synlighet av Stange som sted for å bo, leve og drive næring.