Oversikten henter automatisk inn informasjon fra Brønnøysundregistrene, og hvert lag og forening har tilgang til å redigere egen informasjon.

Stange kommune og seks andre kommuner i Innlandet, gjør dette i samarbeid med Indigo IKT og vår nett-leverandør CoreTrek, av to viktige grunner: 

 1. For å få en total oversikt over kommunens lag og foreninger
 2. For å sikre at informasjonen er mest mulig korrekt

Den totale oversikten vil kommunen få gjennom en automatisk import fra Brønnøysundregistrene.  Lag og foreninger som har sitt "på stell" her, vil få den samme informasjonen synlig på kommunens nettside. Det må bare bekreftes en gang årlig. (etter varsling)

Løsningen blir i tillegg lagt opp slik at laget/foreningen selv - via styreleder eller delegert til annen person i laget - kan gå inn og legge inn tilleggsinformasjon der det er ønskelig. Det går også an å laste opp et bilde og en logo. Kart vil komme inn automatisk ut fra adresse etterhvert.

Endringer gjøres mulig gjennom pålogging med MIN-ID/Bank-ID i kommunens Min side-løsning.

Kategorisering

Alle lag og foreninger skal sorteres ut fra egen aktivitet, for å få best mulig oversikt. Disse kategoriene er satt opp: 

 • Dyr
 • Friluftsliv og naturvern
 • Kultur, kunst og historie
 • Idrett og sport
 • Helse og livsstil
 • Humanitære organisasjoner
 • Tro og livssyn
 • Politikk og samfunn
 • Velforeninger
 • Andre foreninger og organisasjoner


Bonus for både innbyggere, kommune og foreningen selv

Å ha korrekt informasjon om tilbudet innen lag og foreninger i kommunen, og å ha en kategorisert oversikt, er et stort pluss for alle parter. 

 • Å vite om alle tilbud, og kunne navnet på foreningene, er nær sagt umulig for en innbygger. Og særlig vanskelig er det for de som er nye i kommunen. 
 • For lag og foreninger er det viktig at mulige, nye medlemmer kan komme i kontakt på en enkel måte.
 • Kommunen trenger også å nå ut med informasjon til foreningene, og det er mye samarbeid og søknader om tilskudd, dugnad og annet gjennom året. Alt dette blir enklere når kontakt-opplysningene stemmer.

Forhåndsgodkjenning

I forkant av at den nye løsningen ble lansert, har kommunen gått gjennom oversikten med lag og foreninger fra Brønnøysundsregistrene. Nærmere 100 foreninger har nå fått en epost, med informasjon om hvordan de selv kan fullføre og oppdatere sin forenings informasjon. Foreløpig er listen noe mangelfull, men etterhvert som styrelederne oppdaterer sin informasjon blir oversikten bedre.

Foreninger som ikke allerede finnes på denne oversikten kan enkelt logge seg inn på minSide og søke om godkjenning for visning. Laget/foreningen må ha en viss størrelse, være åpen og ha allmenn interesse for å bli godkjent.

Lag og foreninger i Stange kommune