Sørbygdavegen i Romedal skal asfalteres og det blir satt opp skilt om at vegen blir stengt mens asfalteringa pågår. Det blir ikke omkjøringsmuligheter, og vegen blir helt stengt denne dagen.

Kartutsnitt Sørbygdavegen